Nočné objavovanie Prešova 2022 – Premeny vody

napísal MI:SU Design

Po dvojročnej nútenej prestávke sme pre vás s tímom združeným pri neziskovej organizácii urbanika pripravili opäť nevšedné Nočné Objavovanie Prešova o vode v živote mesta. Pri tajomnom osvetlení si pod rúškom noci povieme, ako sa v stredoveku voda dostala z rieky do jarku a následne z jarku do cisterien, vďaka unikátnemu hydraulickému zariadeniu – machine hydraulike umiestnenej v hradobnej bašte Kumšt. Dozviete sa i o vodou poháňaných mlynoch, význame vody pre obranu mesta a neskôr pre mikve v blízkom židovskom predmestí, či o vzniku prvej prešovskej elektrárne využívajúcej silu vody na výrobu energie a osvetlenia. 

 

Popritom si v Kumšte budete môcť pozrieť umelecké inštalácie na tému voda a svetlo od študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a umelecké intervencie v rámci partnerského podujatia Kontexty mesta 2022 v réžii kultúrneho centra Wave.

 

Nočné Objavovanie Prešova si môžete vychutnať v sobotu 17. septembra 2022 a v nedeľu 18. septembra 2022 so začiatkom o 20:00 hod. Stretneme sa pri Trojici na začiatku pešej zóny. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová, machinu hydrauliku predstavia Michaela a Tomáš Haviarovci a o svetelné efekty sa postarajú svetelné dizajnérky Lenka Balážová a Laura Murguía Sanchez z Light Lab spolu s Tomášom Bednárom z BTwave. 

 

Predaj vstupeniek: Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov alebo na mieste stretnutia. 

 

Cena vstupenky:

V predpredaji v MIC: 6,- € predpredaj končí 16.9.2022
Na mieste stretnutia: 8,- €
Zvedavé deti: zadarmo
Kontexty mesta: zadarmo

 

sobota – nedeľa 17.9. - 18.9.2022 / 17.00 – 22.00

Kontexty mesta 2022: Umelecké intervencie v Prešove

 

Umelecké realizácie vo vybraných mestských priestoroch (Kumšt, Krajská galéria v Prešove - posledné skryté miesta v meste a Krajské múzeum v Prešove - hasičáreň) autorov Bálinta Rózsása, Andrey Roškovej, Simony Folkovej a študentov FU TUKE pod vedením lektorky Laury Murguíe Sánchez s asistenciou Lenky Balážovej, budú mať povahu miestne špecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova pod kurátorským vedením Adriána Kobetiča a Petra Megyešiho. Zamerajú sa na priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.

 

Nedeľa 18.9 / 17:00 Komentovaná prehliadka s autormi

 

Štvrtok 15.9 / 18.00 / diskusia Reč mesta: Mesto a umenie vo verejnom priestore. Hostia: Adrián Kobetič (kurátor mesta Trnava), Slavomír Capek (Ta Take Town) a ďalší.

 

Popri programe Kontextov mesta 2022 budete môcť zažiť aj Nočné objavovanie Prešova o vode v živote mesta, ktoré pripravil tím združený pri neziskovej organizácii urbanika. V sobotu 17. 9. a v nedeľu 18. 9. so začiatkom o 20:00 hod. pri Trojici. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová, machinu hydrauliku predstavia Michaela a Tomáš Haviarovci, o svetelné efekty sa postarajú svetelné dizajnérky Lenka Balážová a Laura Murguía Sanchez z Light Lab spolu s Tomášom Bednárom z BTwave.

 

Vstupné:

 

Kontexty mesta 2022 - Umelecké intervencie v Prešove: 0 €
Nočné objavovanie Prešova: 7 €
Premeny vody: 8 € / 6 € (predpredaj) / 0 € (deti)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bálint Rózsás (*1994) vyštudoval grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri grafika – priestor – synergia u doc. Roberta Bruna, akad.mal. Počas štúdia absolvoval pobyt na Accademia di Belle Arti v talianskej Macerate, ďalej na Eesti Kunstiakadeemia v estónskom Taline a na Fakultě výtvarných umění Vyššího učení technického v Brne. Po skončení štúdia sa do Brna vrátil, kde v súčasnosti pôsobí ako grafický dizajnér pre spoločnosť Ikea. Pracuje najmä v médiu grafiky, kde rád experimentuje s rozličnými grafickými technikami, s aktívnymi presahmi do inštalácie.

 

Andrea Rošková (*1992) vyštudovala najprv intermédiá na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a následne pokračovala v štúdiu na katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri priestorových komunikácií + u prof. Mgr. art. Antona Čierneho. V súčasnosti pôsobí v Bratislave, kde sa na voľnej nohe venuje dizajnu a ilustrácii. Okrem toho vo svojej tvorbe pracuje s textilom, kresbou a maľbou, v presahoch do priestorovej inštalácie.

 

Simona Folková (*1997) vyštudovala v Ateliéri súčasného obrazu u doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa predovšetkým maľbe, s tendenciami k priestorovým inštaláciám a expandovanej maľbe. Aktuálne je finalistkou 17. ročníka súťaže „Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov".

Nočné objavovanie Prešova 2019 – Nočná Kalvária

napísal MI:SU Design

Už 6. krát pripravuje tím združený popri neziskovej organizácii urbanika pre Prešovčanov podujatie založené na netradičnom spoznávaní dejín a pamiatok Prešova - Nočné Objavovanie Prešova. V roku 2019 upriamime pozornosť Prešovčanov na jedinečnú barokovú pamiatku, vynímajúcu sa nad mestom - prešovskú Kalváriu, ktorá bola vysvätenú pred 250 rokmi a tohto roku si tak podujatie dalo za cieľ pripomenúť si jej výročie vystavania. Pohnutú históriu Kalvárie, 14 kaplniek krížovej cesty s kaplnkou Svätých schodov a Kostolom sv. Kríža predstavíme návštevníkom pod rúškom noci pri nezvyčajnom osvetlení, so sprievodným odborným výkladom historičiek PhDr. Dariny Petranskej a Mgr. Andrei Sivaničovej spolu s ich hosťami a za zvukov dobovej hudby so začiatkom v sobotu 7. septembra o 20.30 hod. a v nedeľu 8. septembra 2019 so začiatkom o 20.30 hod..

Podujatie má tiež za cieľ propagovať nové formy prístupu k propagácii kultúrnych a architektonických pamiatok formou svetelného dizajnu vďaka spolupráci so združením Hazlighting a spoločnosťou Lightroom Lenky Balážovej a Laury Murgía.

V neposlednom rade podujatím chceme dosiahnuť prehĺbenia ekumenického dialógu  v spoločnosti, keďže na príprave podujatia úzko spolupracuje tím zložený zo zástupcov 3. sektora - neziskovej organizácie (urbanika, n.o., Hazlighting), 1. sektora - mesta Prešov (Mestské informačné centrum), tímu Objavovania Prešova (PhDr. Darina Petranská, Mgr. Andrea Sivaničová) i 2. sektora – spoločnosti Lightroom/Movyrob, O.S.V.O. Comp..

 

Lístky:

- v predpredaji: 4€ v MIC    (Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)

- na mieste stretnutia: 5€ (pred Exercičným domom Sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, Prešov)

 

Organizátor: urbanika, n.o.

Partneri: Objavovanie Prešova, rímskokatolícka farnosť Sv. Mikuláša, Hazlighting & Lightroom, Park kultúry a oddychu mesta Prešov, O.S.V.O. comp, a.s.

Podujatie sa uskutoční vďaka podpore: Mesto Prešov, Oblastná organizácia Región Šariš

Viac informácií na www.urbanika.sk

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

https://www.urbanika.sk//novinky/nocne-objavovanie-presova-dve-storocia-greckokatolikov-v-presove.html https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

 

Nočné objavovanie - Dve storočia gréckokatolíkov v Prešove

napísal Miroslav Suchár

Nočné Objavovanie Prešova 2018 s podtitulom Dve storočia gréckokatolíkov v Prešove súčasťou osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie a 10. výročia zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.

 

V roku 2018 bude podujatie jubilejné - ponúkne už po piatykrát obyvateľom i návštevníkom Prešova v tichu noci, pri netradičnom profesionálnom nasvietení budov i interiérov, atraktívny program plný historických informácií, pričom poodhalí zákutia interiérov rezidencie gréckokatolíkov so zaujímavou stálou expozíciou pamiatok Prešovskej archieparchie, arcibiskupskej Kaplnky sv. Jozefa aj chrámovej krypty a atmosféru prehliadky Chrámu sv. Jána Krstiteľa umocní bohoslovecký spevácky Zbor sv. Romana Sladkopevca.

 

urbanika, n. o., ako hlavný organizátor na podujatí spolupracuje s niekoľkými partnermi – odbornými sprievodcami Darinou Petranskou, Andreou Sivaničovou a Antonom Liškom, mestom Prešov, svetelnými štúdiami Hazlighting a Lightroom a v roku 2018 aj s Prešovskou gréckokatolíckou archieparchiou, v ktorej priestoroch sa podujatie uskutoční. Doteraz sa Nočných objavovaní Prešova zúčastnilo viac ako 2000 návštevníkov. Podujatie sa uskutoční:

 

v sobotu 15. septembra o 20:00 hod.
v nedeľu 16. septembra o 20:00 hod.

Lístky: 
- predpredaj: 4€ v MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)
- na mieste stretnutia: 5€ pred MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)

Organizátor: urbanika, n.o.
Partneri: Objavovanie Prešova, Prešovská gréckokatolícka archieparchia, Hazlighting & Lightroom, Park kultúry a oddychu mesta Prešov, O.S.V.O. comp, a.s.
Podujatie sa uskutoční vďaka podpore: Mesto Prešov, Oblastná organizácia Región Šariš
viac informácií na www.urbanika.sk

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

http://urbanika.sk//frantiskani.html

https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

Aktuálna reportáž s upútavkou na Nočné objavovanie 2018: https://www.youtube.com/watch?v=afJHN_e1pbI&feature=youtu.be

PechaKucha Night Prešov

napísal Rudolf Kozlai

Milí fanúšikovia PechaKuche,

 

predovšetkým vám všetkým prajeme veľa štastia v Novom roku. Zároveň pre vás máme jednu technickú zmenu v organizácii našeho podujatia. Vzhľadom na zaneprázdnenosť členov urbaniky sme všetku organizáciu preniesli na wave - centrum nezávislej kultúry. Po 15. pokračovaniach PechaKuche sme si uvedomili, že už jej nevieme obetovať viac vlastného času, čo sa odzrkadľovalo na kvalite posledných podujatí. Boli by sme radi ak by jej nový domov ako i nový impulz poskytli v rozvíjajucom sa centre alternatívnej kultúry - wave.

 

Želáme vám i PechaKuchi šťastný a inšpiratívny rok 2018. Nech ste počastovaní veľkou dávkou kreativity, tuhým zdravím a neochvejnou túžbou vyhľadávať orginálne zážitky (napr. PechaKucha :). 

 

S pohľadom upreným k svetlejším zajtrajškom ;)

urbanika

 

Nočné objavovanie Prešova - Tradícia vzdelanosti

napísal Rudolf Kozlai

Nočné Objavovanie Prešova 2017 s podtitulom Tradícia vzdelanosti  bude v roku 2017 venované geniu loci, spojeného s tradíciou učenosti a vzdelávania v Prešovskom kraji – budovám evanjelického Kolégia, Kostola sv. Trojice a bývalej Mestskej školy, dnes sídla Knižnice P. O. Hviezdoslava, Inovačného Partnerského centra a British Council, ktoré sú situované na Hlavnej ulici-Trojici.

 

Podujatie sa uskutoční: v sobotu 10. júna o 20:30 a nedeľu 11. júna o 20:30

 

Lístky: 
- predpredaj: 4€ v MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)
- na mieste: 5€
(priestranstvo medzi Chrámom Sv. Trojice a Knižnicou P.O.Hviezdoslava, Hlavná 139)

 

Organizátor: urbanika, n.o.
Partneri: Objavovanie Prešova, dívadlo Komika, Hazlighting & Lightroom, Voiton production
Podujatie vďaka podpore: Mesto Prešov
viac informácií na www.urbanika.sk

 

Podujatie ponúkne už štvrtýkrát obyvateľom, návštevníkom a turistom v tichu noci, pri netradičnom profesionálnom nasvietení budov i interiérov, atraktívny program plný historických informácií, obohatený o kreatívny umelecký sprievod a vystúpenia hudobných a divadelných hercov, umelcov a dobrovoľníkov. urbanika, n. o., ako hlavný organizátor na podujatí spolupracuje s niekoľkými partnermi – historičkami PhDr. Darinou Petranskou a Mgr. Andreou Sivaničovou, svetelnými štúdiami Hazlighting a Lightroom, združením Dívadlo Komika míma Juraja Benčíka, Knižnicou P.O.Hviezdoslava, spoločnosťou VOITON, ako aj s Prešovskou univerzitou a v roku 2017 v neposlednom rade aj s Evanjelickou cirkvou a.v.

 

Krátkym divadelným predstavením, akousi performanciou tieňohry vo verejnom priestore medzi evanjelickým kolégiom, kostolom a budovou mestskej školy sprístupníme návštevníkom bežne nedostupné priestory a privodíme historickú atmosféru spojenú s geniom loci tejto časti mesta a budov, ktoré sa zapísali do histórie mesta i Slovenska (Rakúsko Uhorska).

 

Podujatie má tiež symbolický význam – realizuje sa v roku 2017, kedy si evanjelická cirkev i široká verejnosť pripomína 500 rokov reformácie, mesto Prešov si pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove a Objavovanie Prešova oslavuje 10 rokov fungovania v krajskom meste Prešov.

 

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

http://urbanika.sk//frantiskani.html

https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

Sponzori urbaniky

 

S projekt

 

 

 

Triangulum

 

 

 

 

 

 

 

S projekt

Podujatie Nočné objavovanie Prešova – Premeny vody podporilo mesto Prešov sumou 2310 Eur v rámci dotácie v oblasti kultúry za rok 2022.

 

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk