Nočné objavovanie Prešova 2022 – Premeny vody

napísal MI:SU Design

Po dvojročnej nútenej prestávke sme pre vás s tímom združeným pri neziskovej organizácii urbanika pripravili opäť nevšedné Nočné Objavovanie Prešova o vode v živote mesta. Pri tajomnom osvetlení si pod rúškom noci povieme, ako sa v stredoveku voda dostala z rieky do jarku a následne z jarku do cisterien, vďaka unikátnemu hydraulickému zariadeniu – machine hydraulike umiestnenej v hradobnej bašte Kumšt. Dozviete sa i o vodou poháňaných mlynoch, význame vody pre obranu mesta a neskôr pre mikve v blízkom židovskom predmestí, či o vzniku prvej prešovskej elektrárne využívajúcej silu vody na výrobu energie a osvetlenia. 

 

Popritom si v Kumšte budete môcť pozrieť umelecké inštalácie na tému voda a svetlo od študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a umelecké intervencie v rámci partnerského podujatia Kontexty mesta 2022 v réžii kultúrneho centra Wave.

 

Nočné Objavovanie Prešova si môžete vychutnať v sobotu 17. septembra 2022 a v nedeľu 18. septembra 2022 so začiatkom o 20:00 hod. Stretneme sa pri Trojici na začiatku pešej zóny. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová, machinu hydrauliku predstavia Michaela a Tomáš Haviarovci a o svetelné efekty sa postarajú svetelné dizajnérky Lenka Balážová a Laura Murguía Sanchez z Light Lab spolu s Tomášom Bednárom z BTwave. 

 

Predaj vstupeniek: Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov alebo na mieste stretnutia. 

 

Cena vstupenky:

V predpredaji v MIC: 6,- € predpredaj končí 16.9.2022
Na mieste stretnutia: 8,- €
Zvedavé deti: zadarmo
Kontexty mesta: zadarmo

 

sobota – nedeľa 17.9. - 18.9.2022 / 17.00 – 22.00

Kontexty mesta 2022: Umelecké intervencie v Prešove

 

Umelecké realizácie vo vybraných mestských priestoroch (Kumšt, Krajská galéria v Prešove - posledné skryté miesta v meste a Krajské múzeum v Prešove - hasičáreň) autorov Bálinta Rózsása, Andrey Roškovej, Simony Folkovej a študentov FU TUKE pod vedením lektorky Laury Murguíe Sánchez s asistenciou Lenky Balážovej, budú mať povahu miestne špecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova pod kurátorským vedením Adriána Kobetiča a Petra Megyešiho. Zamerajú sa na priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.

 

Nedeľa 18.9 / 17:00 Komentovaná prehliadka s autormi

 

Štvrtok 15.9 / 18.00 / diskusia Reč mesta: Mesto a umenie vo verejnom priestore. Hostia: Adrián Kobetič (kurátor mesta Trnava), Slavomír Capek (Ta Take Town) a ďalší.

 

Popri programe Kontextov mesta 2022 budete môcť zažiť aj Nočné objavovanie Prešova o vode v živote mesta, ktoré pripravil tím združený pri neziskovej organizácii urbanika. V sobotu 17. 9. a v nedeľu 18. 9. so začiatkom o 20:00 hod. pri Trojici. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová, machinu hydrauliku predstavia Michaela a Tomáš Haviarovci, o svetelné efekty sa postarajú svetelné dizajnérky Lenka Balážová a Laura Murguía Sanchez z Light Lab spolu s Tomášom Bednárom z BTwave.

 

Vstupné:

 

Kontexty mesta 2022 - Umelecké intervencie v Prešove: 0 €
Nočné objavovanie Prešova: 7 €
Premeny vody: 8 € / 6 € (predpredaj) / 0 € (deti)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bálint Rózsás (*1994) vyštudoval grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri grafika – priestor – synergia u doc. Roberta Bruna, akad.mal. Počas štúdia absolvoval pobyt na Accademia di Belle Arti v talianskej Macerate, ďalej na Eesti Kunstiakadeemia v estónskom Taline a na Fakultě výtvarných umění Vyššího učení technického v Brne. Po skončení štúdia sa do Brna vrátil, kde v súčasnosti pôsobí ako grafický dizajnér pre spoločnosť Ikea. Pracuje najmä v médiu grafiky, kde rád experimentuje s rozličnými grafickými technikami, s aktívnymi presahmi do inštalácie.

 

Andrea Rošková (*1992) vyštudovala najprv intermédiá na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a následne pokračovala v štúdiu na katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri priestorových komunikácií + u prof. Mgr. art. Antona Čierneho. V súčasnosti pôsobí v Bratislave, kde sa na voľnej nohe venuje dizajnu a ilustrácii. Okrem toho vo svojej tvorbe pracuje s textilom, kresbou a maľbou, v presahoch do priestorovej inštalácie.

 

Simona Folková (*1997) vyštudovala v Ateliéri súčasného obrazu u doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa predovšetkým maľbe, s tendenciami k priestorovým inštaláciám a expandovanej maľbe. Aktuálne je finalistkou 17. ročníka súťaže „Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov".

Späť

 

S projekt

Podujatie Nočné objavovanie Prešova – Premeny vody podporilo mesto Prešov sumou 2310 Eur v rámci dotácie v oblasti kultúry za rok 2022.

 

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk